Vstupní konzultace

  800 Kč
(80-90minut)
  

Individuální konzultace/psychoterapie pro dospělé

  600 Kč
(50 minut)
  

Psychologické vyšetření osobnosti

  600 Kč
(za každých započatých 60 min)
  

Neuropsychologické vyšetření

  700 Kč
(za každých započatých 60 min)
Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i vyhodnocení, zpracování a konzultaci výsledků. Cena je tedy dána časovou náročností vyšetření. Obvyklá doba potřebná pro administraci a vyhodnocení výsledků bývá 4-6 hodin, u komplexního vyšetření a neuropsychologického vyšetření může být i delší.
  

Vypracování zprávy z psychologického vyšetření

  1000 Kč
  

Přednášková činnost, workshopy

dohodou
  

Výběrová řízení, assesment a development centra

dohodou
  
Po individuální domluvě možnost poskytnout slevy, např. pro studenty a ženy na MD a RD.