Vstupní konzultace

  1000 Kč
(80-90minut)
  

Individuální konzultace/psychoterapie pro dospělé

  800 Kč
(50 minut)
  

Individuální konzultace/psychoterapie pro dospělé

  1100 Kč
(90 minut)
  

Psychologické vyšetření osobnosti

  800 Kč
(za každých započatých 60 min)
  

Neuropsychologické vyšetření

  900 Kč
(za každých započatých 60 min)
Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i vyhodnocení, zpracování a konzultaci výsledků. Cena je tedy dána časovou náročností vyšetření. Obvyklá doba potřebná pro administraci a vyhodnocení výsledků bývá 4-6 hodin, u komplexního vyšetření a neuropsychologického vyšetření může být i delší.
  

Vypracování zprávy z psychologického vyšetření

1500 Kč
  

Přednášková činnost, workshopy

dohodou
  

Výběrová řízení, assesment a development centra

dohodou
  
Po individuální domluvě možnost poskytnout slevy, např. pro studenty a ženy na MD a RD.